Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Umeå kommun river gamla förråd vid Umedalens idrottsplats

På den kommunala grönytan intill gång- och cykelbanan vid krigsgravarna och Umedalens idrotssplats står fem gamla förråd som Umeå kommun kommer att riva under sensommaren 2023.

Flera försök har gjorts från kommunens sida att få kontakt med de som idag använder dessa förråd. Detta för att meddela att vi önskar att förråden rensas ut innan den 30 juni 2023.

Marken som förråden står på tillhör idag Umeå kommun. Det finns inga arrendeavtal och de som nyttjar förråden betalar ingen hyra. Förråden klassas som byggnader på ofri grund och Umeå kommun säger därför upp nyttjarnas brukanderätt för att kunna riva dem. Dessutom bedömer kommunen att det finns risk för personskada om man vistas på platsen.

Det som finns kvar i förråden när rivningsarbetet påbörjas dokumenteras och magasineras av kommunen till den sista november. Sedan slängs det.

Så här har vi gått tillväga

  • Under sen vinter 2022 beslutade Umeå kommun att ta reda på vilka som nyttjade förråden för att möjliggöra rivning av dessa i framtiden.
  • En intern utredning påbörjades, under mitten av juni samma år sattes lappar upp på förråden med information som uppmuntrade nyttjare att ta kontakt med kommunen.
  • De nyttjare som mejlat eller ringt in informerades om framtida rivningsarbete.
  • Dokumentation om ägare eller nyttjare av förråden har eftersökts och möjliga tidigare ägare av marken kontaktats, samt andra eventuella nyttjare av förråden (både interna verksamheter och externa föreningar eller organisationer).
  • På grund av intilliggande elskåp lades även upp en annons på Ledningskollen efter att ha gjort en liknande utredning för detta.
  • Flera dialoger har under tiden hållits med kommunjurist.
  • För att försöka nå ut till nyttjare har Umeå kommun annonserat i lokaltidningar (VK och VF), samt satt upp lappar på förråden.

Kontakt

Använder du något av dessa förråd eller har kännedom om någon som gör det?

Kontakta oss:

Tua Gäärd
090-16 14 03
gatorochparker@umea.se

Sidan publicerades