Från vänster: Fredrik Sandström, Maria Andersson, Lars Filén, Nils Albertsson, Anders Samuelsson, Patrik Henriksson, Bengt Granberg, Michael Milton och Viktor Löfgren.

Utbildning i Umeå en av de första i Sverige med certifiering

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Dragonskolan är en av de första utbildningarna att bli godkänd enligt branschens egen standard. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som säkrar att eleverna får de kunskaper besöksnäringen faktiskt efterfrågar.

Efter en lång och gedigen process är det nu klart att Restaurang- och livsmedelsprogrammets inriktning kök och servering vid Dragonskolan har klarat besöksnäringens egen kvalitetssäkring. Utbildningen är dessutom den första lärlingsutbildningen inom kök och servering i norra Sverige att bli certifierad.

– Det är glädjande att Dragonskolan klarar kriterierna och blir den första utbildningen att certifieras i norra Sverige. Förutom att det ger anställningsbara elever stärker det attraktiviteten och kvaliteten på deras gymnasieutbildning, säger Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita samt ledamot i certifieringsnämnden.

Certifieringen innebär bland annat att utbildningen har ett nära och tätt samarbete med företag i besöksnäringen och på så sätt kan säkra att eleverna får moderna kunskaper anpassade efter dagens krav.

– Det känns fantastiskt kul att få den kvalitetsstämpeln på vår utbildning. Vi har arbetat hårt tillsammans med våra lokala företag i styrgruppen för att få en utbildning av högsta kvalitet och det har nu gett resultat. Detta visar också på vikten av att samarbeta tillsammans, skola och bransch. Vi kan vara stolta över det arbete vi gör gemensamt för en riktigt bra utbildning med hög kvalitet som utvecklas i takt med branschens behov. Jag vill rikta ett varmt tack till alla företag för deras engagemang i utvecklingen av utbildningen, säger rektor Patrik Henriksson.

– Det här känns helt fantastiskt. Lärlingsutbildningen för restaurang har funnits i Umeå sedan 2008. Certifieringen är ett bevis för att långsiktigt och målmedvetet arbete lönar sig - både från skolan och från Umeås engagerade restauranger där våra lärlingar får all sin praktiska utbildning. Nu jobbar vi vidare och hoppas att många nya restauranglärlingar kommer till oss på Dragonskolan till hösten, säger Lars Filén och Michael Milton som är yrkeslärare på skolan.

– Att utbildningen äntligen blivit certifierad som en av få yrkesutbildningar i landet visar på vilket otroligt fint jobb som skolan tillsammans med branschen har åstadkommit. Allt detta har gjorts med framförhållning för att säkerställa framtiden inom besöksnäringen. Att vi har väl fungerande krogar och hotell i Umeå är en förutsättning för att staden kan fortsätta att växla upp!, säger Nils Albertsson, executive chef på Clarion Hotel i Umeå.

Stort behov av utbildad personal 

Från millennieskiftet fram till pandemin ökade antalet jobb inom besöksnäringen tre gånger så mycket som övriga branscher och behovet av utbildad personal är fortsatt stort. Därför är det viktigt att det finns gymnasieutbildningar som kan erbjuda de bästa möjligheterna för elevers utveckling och karriärmöjligheter inom besöksnäringen. För att kunna säkra att utbildningarna fortsätter att vara attraktiva och branschnära har Visita tillsammans med besöksnäringens företag, facket och utbildningarna själva utvecklat en modell för kvalitetssäkring. Den bygger på att utbildningarna samarbetar med företagen i besöksnäringen så att eleverna lär sig det som är aktuellt och efterfrågat av branschen.

Certifieringsnämndens motivering:
"Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Dragonskolan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar."

Sidan publicerades