Syskonförtur återinförs för ansökan till skola och skolplacering

Barn som ska börja förskoleklass eller lågstadiet har möjlighet till syskon­förtur om syskon kommer att gå i förskoleklass eller årskurs 1–3 på önskad skola samma läsår. Syskonförtur gäller till skola inom elevens närområde eller till anvisad skola dit skolskjuts går. Efter ett klargörande i lagstiftningen är det en förändring av regler som för- och grund­skole­nämnden beslutar för ansökan och skolplacering i Umeås kommunala skolor. Förändringen börjar gälla inför skolstart läsåret 2023–2024.

Möjligheten till förtur till skolplacering på en skola utifrån synnerliga skäl tas bort. Det är enligt ny rättspraxis allt för oprecis för att det ska gå att bedöma om urvalet skett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande.

– Vi var av juridiska skäl tvungna att ta bort syskonförtur 2019 men har nu möjlighet att återinföra det efter klar­görande i lagstiftningen. Enligt skollagen ska en elev i förskoleklass och grundskola placeras på den skola som vårdnadshavare önskar. Då det är fler sökande än det finns platser har kommunen urvalskriterier som ska säkerställa en tydlig, likvärdig och rättvis hantering utifrån gällande skollagstiftning, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

För de allra flesta vårdnadshavare är den ordinarie sökperioden för att önska skola till förskoleklass och årskurs 7 den 10–20 januari 2023. Berörda vårdnadshavare får i början av november mer information hemskickad per post.

Vårdnadshavare som har frågor om ansökan till skola kan kontakta Pedagogiska placeringsenheten.

Sidan publicerades