Lupiner

Lupiner är vackra men sprider sig lätt och kväver andra arter. Juni är bra tid att bekämpa dem innan de går i blom.

Vad vet du om invasiva arter?

Ökad medvetenhet behövs för att bekämpa invasiva arter, särskilt bland unga. En undersökning visar att kunskapen är betydligt lägre hos personer i åldern 18–29 år än hos äldre över 61 år. För att öka kunskapen och engagemanget genomförs en informationskampanj under högsäsongen för invasiva arter.

Umeå kommun, Naturvårdsverket och HaV uppmanar allmänheten att ta hand om trädgårdsavfall korrekt och erbjuda möjligheten att lämna växtmaterial för bortforsling på detaljplanelagd mark.

– Vi behöver öka medvetenheten och kunskapen om invasiva arter, särskilt bland de yngre åldersgrupperna. Genom att arbeta tillsammans kan vi skydda den biologiska mångfalden och bevara våra naturområden, säger Johan Bäckman, miljöplanerare, Umeå kommun.

Sidan publicerades