Folk på Rådhustorget

Umeås befolkning fortsätter att växa

Under tredje kvartalet 2022 ökade folkmängden i Umeå med 1 074 personer, vilket innebär att vi nu är 131 810 invånare. Det visar ny statistik från SCB.

– Precis som många andra tillväxtkommuner i landet har Umeå en fortsatt god, om än något försiktig befolknings­tillväxt under det tredje kvartalet. Sett över årets nio första månader växer Skellefteå just nu i nästan samma takt som Umeå, vilket gör att Västerbotten som helhet växer starkt. Det är mycket positivt för vår del av landet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Med ökningen under tredje kvartalet har befolkningen i Umeå kommun växt med totalt 813 invånare sedan årsskiftet 2021/2022. Antalet födda ligger lägre än de senaste åren och antalet döda ligger högre än tidigare år.

Det tredje kvartalet är det kvartal som Umeå kommun normalt växer starkast, vilket beror på att majoriteten av studenterna vid universiteten inleder sina studier under september månad. I år syns det också i statistiken att Umeå har ökat sin dragkraft jämfört med andra universitetsorter.

I Västerbottens län är det få kommuner som visar en befolkningsökning under det tredje kvartalet. Efter Umeå ökar Skellefteå mest med 207 personer. Därefter kommer Vindeln med en ökning på elva personer, samt Malå med två. Övriga kommuner minskar sin befolkning.

I vanlig ordning ökar storstadskommunerna med tillhörande kranskommuner mest. Umeås ökning på 1 074 personer återspeglar en likvärdig utveckling som liknande kommuner om än med jämförelsevis bättre utfall.

Hittills i år placerar sig Umeås ökning med 813 invånare sedan årsskiftet relativt väl vid en jämförelse med befolknings­utvecklingen i andra kommuner:

Uppsala +3 810
Västerås +1 520
Jönköping +1 120
Växjö +859
Skellefteå +798
Örebro +743
Linköping +685
Lund +680
Luleå +316
Sundsvall –39

Fram till det tredje kvartalet färdigställdes 391 nya bostäder i Umeå fördelat på 39 villor, 309 hyreslägenheter samt 43 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Därutöver tillkommer 36 lägenheter genom ombyggnationer i befintligt bostadsbestånd. Uppskattningen i dagsläget är att det under helåret 2022 kommer att färdigställas cirka 850 nya bostäder i Umeå kommun.

Sidan publicerades