Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Under European Viable Cities Day manifesteras det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska städer, generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning. Hans Lindberg (S) var en av dem som skrev under på att arbeta tillsammans för att nå missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Umeå förnyar klimatkontrakt med myndigheter

Nu har Umeå kommun och 22 andra städer skrivit klimatkontrakt med sex myndigheter och innovationsprogrammet Viable Cities. För Umeås del blir det tredje året i rad man skriver under ett förnyat kontrakt med skärpta ambitioner.

Den 8 december, under European Viable Cities Day, skrev de politiska ledarna för 23 städer, generaldirektörer för sex nationella myndigheter och programmet Viable Cities under 2022 års version av Klimatkontrakt 2030. Syftet är att mobilisera och skapa förutsättningar för klimatomställning i praktiken.

En del av Europas gröna giv

Kontraktet är en del av EU Cities Mission där 112 städer i Europa är föregångare i att ställa om som del i Europas gröna giv med det övergripande målet att nå en klimatneutral kontinent 2050. I Sverige mobiliserar 23 städer och sex myndigheter tillsammans med Viable Cities för att få omställningen att gå fortare. Klimatkontrakt 2030, som årligen revideras och vässas, är ett verktyg för denna mobilisering.

– Vi här i Umeå är beroende av omvärlden för att nå våra lokala klimatmål. Klimatkontrakt 2030 är inte bara en viktig kanal för att sprida goda exempel mellan städerna. Det är också en kanal där kommunerna kan belysa möjligheter och hinder för omställningen så att aktörer i vår omvärld, till exempel staten eller EU, kan förbättra förutsättningarna för oss, säger kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun, Hans Lindberg (S).

Viktigt att få med näringslivet och medborgarna

I Umeå och svenska städer ökar också mobiliseringen lokalt, och områden som energi, mobilitet och byggd miljö är högt prioriterade, även om förutsättningarna för klimat och hållbarhet varierar i de olika städerna.

Vikten av att mobilisera näringslivet och medborgarna är något som städerna arbetar hårt med. I exempelvis Umeå har 37 företag och andra organisationer anslutit sig till Umeå Klimatfärdplan. I Malmö har 18 centrala aktörer för omställningen signerat ett lokalt klimatkontrakt och flera större företag, organisationer och forskningsinstitut har visat intresse under året.

– I år har vi verkligen skapat momentum i städers klimatomställning i hela Europa med 112 städer som nu mobiliserar för att öka takten, däribland nästan alla huvudstäder, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities. På nationell nivå är jag oerhört glad att vi nu också har med oss Naturvårdsverket, tillägger hon.

Brygga mellan EU och Sverige

European Viable Cities Day den 8 december – som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU för att snabba på omställning till klimatneutrala och hållbara städer.

Myndigheterna Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket arbetar i nära samverkan med städerna och Viable Cities för att underlätta omställningen.

– Vi ser fram emot ytterligare ett år av medverkan i detta viktiga initiativ som driver på omställningen till klimatneutrala städer. Genom Klimatkontrakt 2030 arbetar vi tillsammans för att nå målen. Trafikverket bidrar till omställningen genom bland annat stadsmiljöavtal, forskning och innovation. Samverkan med aktörer på nationell, regional och lokal nivå är en ytterligare viktig faktor, där vi också ser att kommunens och näringslivets roll blir allt viktigare i omställningen, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Under European Viable Cities Day manifesteras det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska städer, generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning. Tillsammans arbetar alla för att nå missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Sidan publicerades