Stor julgran på ett torg. Julgranen är pyntad med stor julstjärna, belysning och bollar i rött och blått.

Rådhustorget med årets julgran, som har skänkts till kommun av en privatperson.

Stämningsfullt med julbelysning i sta'n

Med första advent bakom oss och december framför oss växlar Umeå över från Höstljus till julbelysning. De främsta ljusbärarna – de ståtliga julgranarna på torgen – är till exempel smyckade och tända.
– Umeå behöver sitt ljus. Det bidrar till ökad trivsel, att folk går ut och möts och gör att vi bildligt och bokstavligt får ljuspunkter i tillvaron, säger Karin Isaksson, teknisk direktör, Umeå kommun.

När stora delar av Höstljus slocknar tänds julbelysningen. Kommunen tvekar inte om den satsningen, som genomförs i samarbete med Visit Umeå.

– För oss är det en självklarhet. Energiåtgången för julbelysningen är liten, kostnaden likaså, samtidigt som samhällsvinsterna är stora, förklarar Magnus Lingegård, landskapsarkitekt, Umeå kommun.

Han får medhåll av Karin Isaksson.

– Givetvis ska vi ta ett gemensamt ansvar för att minska energianvändningen, men det gäller att satsa på åtgärder som ger stor effekt. För Umeå kommun handlar det till exempel om effektiv styrning, om att installera energisnål ventilation och om att förbättra uppvärmningssystemen och mycket annat, vilket vi har jobbat med sedan en lång tid tillbaka, säger hon.

Tänds klockan 12

Från och med nu och fram till mitten av januari är julbelysningen igång. Belysningen tänds klockan 12 på dagarna och släcks när det blir ljust. Den totala effekten för julbelysningen är 3 kW, det vill säga samma omfattning som tidigare år. I de allra flesta fall används LED-teknik i lamporna och några av dem är kvar sedan Höstljus. I de stora granarna, som Gator och parker har fått tag på via generösa privatpersoner, löper 200-metersslingor i respektive gran. Det finns också 50 små granar, klädda i 20-metersslingor.

Kungsgatan i Umeå, med människor som går och belysning som hänger mellan husen ovanför människorna.

Kungsgatan lyser upp från och med nu till mitten av januari.

Inslag i Umeås julbelysning:

  • De stora granarna på Rådhustorget, Järnvägstorget och Renmarkstorget
  • Smågranarna längs med Kungsgatan
  • Ljusbollarna längs med Kungsgatan
  • Stjärnhimlen över Rådhusesplanaden
  • Lekskulpturerna längs med Rådhusesplanaden
  • Hjärtan i äppellunden vid Rådhustorget
Sidan publicerades