Glad kvinna bredvid vit robot med blå lysande digitala ögon.

Karin Jäderlund med en av de städrobotar som Städ- och verksamhetsservice just nu tittar närmare på. Robotarna är självgående skurmaskiner som programmeras att städa större anläggningar, som Väven och större idrottshallar.

Digitalisering i fokus i tekniska nämndens plan

Umeå kommun arbetar intensivt med digital transformation, vilket inte minst märks inom teknik- och fastighetsförvaltningen. I förvaltningens färska verksamhetsplan, som stakar ut vägen framåt de kommande åren, handlar mycket om just digitalisering. En verksamhet som ligger långt fram är Städ- och verksamhetsservice, som nu bland annat tittar på de möjligheter som städrobotar ger.

Städ- och verksamhetsservice har tidigare infört digitala skyddsronder, digitala kvalitetskontroller och genomför numera även kundenkäterna på en digital plattform. Nu tittar verksamheten också på möjligheten att underlätta arbetsvardagen för medarbetarna genom att ta in städrobotar.

– Vi är intresserade och öppna för möjligheterna som digitaliseringen medför. Den nya tekniken ska inte ersätta våra medarbetare, den ska avlasta dem, säger Simone Edqvist Öhrner, verksamhetschef, Städ- och verksamhetsservice.

Kan bli fler robotar

I dagsläget har Umeå kommun en aktiv dammsugarrobot. Om allt faller på plats och Städ- och verksamhetsservice hittar rätt maskin kan det bli aktuellt med fler städrobotar, kanske så snart som under det kommande året.

– Det vi ser nu är bara början, det finns mycket mer att utveckla, mycket mer att digitalisera. Det handlar bara om att tänka utanför boxen, förklarar Karin Jäderlund, enhetschef på Städ- och verksamhetsservice.

Gör en omvärldsanalys

I linje med detta har kommunfullmäktige gett tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen genomföra en omvärldsanalys av jämförbara kommuners arbete med att skapa förutsättningar för digital omställning. Tekniska nämnden har, i sin tur, gett teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att se till att nämndens alla verksamheter jobbar med sin digitala omställning.

– Ny teknik och digitalisering fortsätter att ge nya möjligheter som är viktiga att ta tillvara. Digitaliseringen gör att vi kan arbeta effektivare, bland annat genom att automatisera enklare arbetsuppgifter. Samtidigt förenklar det i slutändan för medborgarna, som får klart förbättrad service, säger Lena Karlsson Engman, ordförande, tekniska nämnden.

Kort film som visar städrobotarna och hur Städ- och verksamhetsservice ser på dessa.

Sidan publicerades