Tidigare konferenser

Kan innehålla spår av lärande – Biblioteket som kunskapsförmedlare

23-24 mars 2020
SLU-biblioteket, Umeå

Inställd på grund av restriktioner och lokala direktiv för att hindra smittspridningen av Coronaviruset

 

Allt annat än tryckt – nedslag i samtiden

Mediestrategisk konferens, Gävle, 30 januari 2020

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Just idag fokuserar vi på de medier som vi inte hittar i den fysiska hyllan, och hur de bidrar till våra möjligheter att uppfylla vårt biblioteksuppdrag.

Välkommen till en dag med kunskapsutbyte och samtal kring mediestrategiskt arbete.
Program:
Välkommen! Gävles bibliotekschef Petra Jonsson hälsar välkommen!
Historien händer här
Ingela Broström och Ann Nilsén, Länsmuseet Gävleborg
Medieutveckling och digital beståndsförnyelse (Utifrån Götabibliotekens ett år gamla gemensamma medieplan fortsätter vi att diskutera hur vi tydligare kan arbeta med den digitala beståndsuppbyggnaden i ett större mediesamarbete som vårt eget. Hur skiljer sig det   tryckta gentemot det digitala, vad är lika, hur stärker olika medietyper varandra är några frågor vi tar upp. Rolf Holm och Linda Skårbratt, utvecklingsledare Regionbibliotek Östergötland)
Mer film på bibliotek! (Hur kan bibliotek, filmföreningar, biografer och den regionala verksamheten stimulera filmkonsumtionen i ett län som Gävleborg? Ett digitalt media blir synligt genom aktiviteter och fysiska objekt, just nu testas streamad film, filmklubbar och bok- och filmcirklar. Kulturutveckling Gävleborg samverkar med HelGe-biblioteken i ett filmprojekt finansierat med medel från Kulturrådet/Stärkta bibliotek. Lena Ostermann och Ulla Nyberg, verksamhetsutvecklare Kultur Gävleborg.)
Bibblix – en nationell läsapp för barn (Från och med 2020 kommer Bibblix gradvis att bli tillgänglig för alla landets kommuner genom föreningen Sambruk. Mikael Tuominen, projektledare på Stockholms stadsbibliotek, berättar hur det går till.)
Läs och lyssna på ditt språk! Jesper Klein, projektledare Världens bibliotek (Föreläsningen blev inställd p g a sjukdom, men slides finns här: Världens bibliotek Jesper Klein)
Biblioteken och digitala medier, Karin Grönvall, riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket

Så mycket bättre – Bilden av biblioteket och hur vi kommunicerar den

2019 års marskonferens handlar om oss. Om våra uppdrag och verksamheter, om bilden av biblioteket och hur den uppfattas av våra användare och beslutsfattare. Behöver berättelsen om biblioteket förändras? Hur kommunicerar vi vad vi är och gör på ett tydligt och effektivt vis? Hur skall vi arbeta för att skapa en uppdaterad bild av biblioteken som besökare och medarbetare delar och kan mötas i?

Program måndag 25 mars 2019

Välkommen!
Mikael Sjögren, Umeå universitetsbibliotek

En nationell biblioteksstrategi, den första i Sverige
Christina Persson, Kungliga biblioteket

Bibliotekssverige berättar:

 • Kvalitetsindex – en berättelse om biblioteket
  Cathrine Berggren, Mittuniversitetets bibliotek
 • Robotar och ritblock: hur digital är barn- och ungdomsverksamheten på folkbiblioteken i Stockholms län?
  Linn Holmstedt, Regionbibliotek Stockholm
 • En förnyad bild av biblioteket genom samarbete: Åshöjdens BK 50 år
  Sara Olsson och Mattias Persson, Örkelljunga kommun
 • Ibland gör man rätt, ibland gör man fel – lev med det!Fail Camp 2019
  Linda Berg Ottosson och Peter Alsbjer, Biblioteksutveckling Region Örebro län

Valbara workshops/studiebesök:

Fail Camp
Filmade boktips
Virtual Reality/Augmented Reality
Digiscape Room – Teknikjakten
Studiebesök UB – fokus ergonomi och kreativitet

Tisdag 26 mars

Hur påverkar vithetsnormen bilden av biblioteken?
Johan Palme, Kultwatch

Samhällets allt-i-allo? Om folkbibliotekens sociala legitimitet
Katarina Michnik, Högskolan i Borås

Bibliotekssverige berättar:

Att tro eller veta: om forumbibliotekens arbete med uppdrag, avtal och uppföljning som ram
Jenny Poncin, Forumbiblioteken, Nacka

Retorik – teknikerna, metoderna, verktygen
Johan Falkman Pozar, Falkman Råd & Retorik AB

Vilka är det som luras på nätet?
Åsa Larsson, Viralgranskaren

Bibliotekssverige berättar:

Litterärt inslag: Berättande bild
Anneli Furmark, serietecknare och bildkonstnär

Panelsamtal och avslutning

Behöver berättelsen om biblioteket förändras? Sammanfattande panelsamtal om bilden av biblioteket.
Jenny Poncin, bibliotekschef Forumbiblioteken, Johan Palme, Kulturjournalist och bibliotekarie, Karin Grönvall, överbibliotekarie SLU-biblioteket, Åsa Larsson, Viralgranskaren, Ola Nordebo, politisk chefredaktör, Västerbottens-Kuriren
Samtalet leds av Eva Gustafsson, moderator

Var: Kulturhuset Väven, Umeå
När: 25-26 mars 2019
Arrangörer: Umeå stadsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Sveriges lantbruksuniversitet biblioteket, Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Svensk biblioteksförening – Regionföreningen Västerbotten

Mycket, mera, allt!? – mediestrategiskt arbete på biblioteket i en föränderlig tid

Mediestrategisk konferens, Umeå, 24 januari 2019

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet.

Mediestrategiskt arbete är centralt i biblioteksverksamheten och innebär att aktivt förhålla sig till bibliotekslagen och andra normerande dokument. Arbetet visar på hur biblioteken i praktiken möjliggör demokrati, fri åsiktsbildning och kvalité som är tillgänglig för alla. Samtal om medieuppbyggnad, demokrati, fri åsiktsbildning och värdet av aktuella riktlinjer är nödvändig i biblioteksverksamheten.

9.30                Fikat står framdukat, café Fika, plan 1

10.00              Välkommen

10.10             Gunilla Herdenberg, Bibliotekets innehåll och mening
Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg inleder dagen

10.40              Medieplaner och mediestrategiskt arbete.
Hur kan bibliotekens verksamhet och utveckling stärkas av ett gemensamt mediestrategiskt förhållningssätt?
Panelsamtal med representanter från kommunbibliotek och regionbibliotek. Deltar gör Tommy Jansson, Norrköpings stadsbibliotek, Anna Herrgård, Sandvikens bibliotek, Fredrik Rönnberg, Bodens stadsbibliotek, Birgitta Markusson, Regionbibliotek Norrbotten, Ann Östman, Regionbibliotek Gävleborg och Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland.

Medieplaner för Götabiblioteken och Helgebiblioteken

11.30             Cecilia Ericson, Medieförsörjning folk- och skolbibliotek
Kungliga biblioteket har under 2018 kartlagt folkbibliotekens mediesamarbeten och skolbibliotekens medieförsörjning i syfte att få en samlad bild inom ramen för uppdraget att ha nationell överblick och att främja samverkan och utveckling inom biblioteks-väsendet. Kartläggningen omfattar folkbibliotekens samarbeten kring medieförsörjning; vilka samarbeten som finns och vad dessa kretsar kring, samt vilken roll de regionala biblioteks-verksamheterna har i dessa samarbeten. Undersökningen omfattar även skolbibliotekens strukturer för medieförsörjning och vilka utmaningar skolbiblioteken står inför.
Cecilia Ericson, Kungl Biblioteket, presenterar en överblick över den aktuella situationen i Sverige.

11.55              Lunch

13.00              Cecilia Brisander, Biblioteksverksamhet kring nationella minoritetsspråk Hur utveckla biblioteksverksamheten kring nationella minoritetsspråk? Hur kan vi arbeta strategiskt? Cecilia Brisander, handläggare nationella minoriteters litteratur på Statens kulturråd
Litteraturtips

Kristina Sandström, Biejvieh! Att skildra den samiska kulturen, Arvidsjaurs bibliotek.

Victoria Edman, Temaväskor nationella minoriteter, enhetschef Umeå kultur, berättar om Umeå stadsbibliotekets temaväskor som finns för varje nationell minoritet.

14.45            Frågor och diskussion kring eftermiddagens tema. Avslutning av dagen

15.15             Tack för idag och avslutande fika

När? Torsdag 24 januari 2019
Var? Sal Tystnad! i Kulturhuset Väven, Umeå
Kostnad? 500 kr exkl moms. Fika och lunch ingår
Arrangörer? Dagen arrangeras av Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Regionbibliotek Östergötland och Kulturutveckling, Region Gävleborg

Dagen innan (23 jan) erbjuds studiebesök på Umeå stadsbibliotek och på Sveriges depåbibliotek och lånecentral. Gemensam middag (betalas var för sig) ordnas om intresse finns.

Nordill 2018: Libraries without borders? – The changing role of information and media supply

http://www.nordill2018.se

The 13th Nordic Resource Sharing Reference and Collection Management Conference

Thursday 11th October 2018
Theme: copyright, media supply, resource sharing and freedom of information

09.00 – 09.15   Welcome and housekeeping

09.15 – 10.15   The digitalisation affects everything – what does that mean for us?
Linda Mannila, Aalto University in Espoo, Finland and Linköping University in Sweden

10.15 – 10.45   Coffee break

10.45 – 11.30   Whole ebook lending in a consortial environment:  From the negotiation of rights through the practice of loans
Anne Osterman, Director of the Virtual Library of Virginia (VIVA)

11.30 – 12.00   Bringing it all together
Niklas Åkerlund, Umeå University Library

(Norwegian model for e-book lending in public libraries)
Svein Arne Tinnesand, Head of the Secretariat for Library Development at the National Library of Norway

12.00 – 13.30   Lunch

13.30 – 14.00   ILL for e-books – Learning to walk
Dr. Berthold Gillitzer, Deputy Head of the user services department of the Bavarian State Library

14.00 – 14.45   Libraries without borders Utopia or reality
Susanna Broms, Deputy Director at the Swedish Ministry of Enterprise and Innovation

14.45 – 15.15   Nordic World Library Project – Digital Library Services for Immigrant Communities
Marit Vestlie, Project manager, National Library of Norway

15.15 – 15.45   Coffee break

15.45 – 16.10   A qualified supply of information resources in the Danish high schools does not come by itself
Thomas Kaarsted, Souschef Syddansk Universitetsbibliotek

16.10 – 16.15   Short break

16.15 – 17.15  Is there a role for ILL in an open access world – A British Library perspective
Dimity Flanagan, Scholarly Communications Lead at the British Library

19.00 –              Conference Dinner at P5

Friday 12th October 2018
Theme: copyright, media supply, resource sharing and freedom of information

09.00 – 09.05   Housekeeping

09.05 – 09.50   For a fact-based worldview
Mikael Arevius, Gapminder

09.50 – 10.15   Open Access made easy
Helena Francke, University of Borås

10.15 – 10.45   Coffee break

10.45 – 11.10   Subito and the new German Copyright Law
Claudia Langer, Subito

11.10 – 11.35    Resource Sharing revolutionized
Chris Négrel, Director – Library Solutions, OCLC EMEA

11.35 – 12.00    FinELib’s Elsevier agreement – Experiences and evaluation
Anu Alaterä, FinELib

12.00 – 13.30   Lunch

13.30 – 14.00    Public Libraries as public sphere institutions: Are librarians running ahead of the public?
Ragnar Audunson, Professor in LIS at Oslo Metropolitan University

14.00 – 14.30   The Practices of Resource Sharing in Academic Libraries in Mainland China
Huifang Xu, Head of Department of Library and Knowledge Learning Center, National Science Library, Chinese Academy of Sciences

(Library Search – a new service from the National Library
Library search – the public’s access to the Norwegian libraries
Svein Arne Tinnesand, Head of the Secretariat for Library Development at the National Library of Norway)

14.30 – 14.45    Closing session

14.45                 Coffee break

When?             10-12 October 2018
Where?            Vävenscenen, Umeå
Costs?             Early bird 3 500 SEK (incl. VAT), after June 21, 4 375 SEK (incl. VAT)
Organizers      Sveriges depåbibliotek och lånecentral, in cooperation with Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, Lunds universitetsbibliotek, Länsbibliotek Dalarna, Länsbiblioteket i Västerbotten, Regionbibliotek Norrbotten

Utbildning i lagstiftningsprocessen och riksdagstryck

Umeå stadsbibliotek erbjuder en utbildning i lagstiftningsprocessen och riksdagstryck. Det känns extra roligt att vi kan erbjuda detta under ett valår och när det digitaliserade riksdagstrycket precis blivit publicerat.

Det är Anna Nyströmer som tillsammans med Lotta Åberg Brorsson från Riksdagsbiblioteket håller i två likadana halvdagsutbildningar för personalen i

 • Lagstiftningsprocessen
 • Riksdagen.se och att söka riksdagstryck på webbsidan
 • det digitaliserade riksdagstrycket som precis blivit publicerat

När?                  Torsdag 3 maj kl 13.00 – 16.30 eller fredag 4 maj kl 8.30 – 12.00
Var?                  Multisalen, plan 4, Väven, Umeå kommun
Kostnad?         Ingen
Arrangörer       Umeå stadsbibliotek, i samarbete med Sveriges depåbibliotek och lånecentral och Länsbiblioteket i Västerbotten

Marskonferensen i Umeå 20–21 mars 2018

Vart är vi på väg? – Kreativa arbetsplatser och nya idéer

År 2018 firar marskonferensen tvåsiffrigt!  En förhållandevis rutinerad, men tack och lov fortfarande nyfiken, 10-åring bjuder in till en alldeles särskild jubileumskonferens i Umeå 20-21 mars. 

Temat för konferensen är innovation och förändring, både i verksamhet och i oss själva. Bibliotek behöver hela tiden förändras. För att samhället gör det, och för att idéer omöjligt kan växa annars. Att ständigt tänka och göra nytt som organisation, ha förutsättningar att skapa och prova, och mod att misslyckas, ställer krav på såväl ledarskap som biblioteksrummet i dess vidaste bemärkelse och användning. Vad kännetecknar en kreativ arbetsplats och hur föds nya idéer? Vart är vi på väg? 

Välkommen till kalas och konferens i Umeå 20-21 mars 2018

Dokumentation

Arrangörer: Umeå stadsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsbiblioteket i Västerbotten, Svensk biblioteksförening Regionförening Västerbotten.

Kundernas marknad eller giftskåpets återkomst?
Medieurvalets dilemman: värderingar – åsikter – kvalitet

Välkommen till en dag med kunskapsutbyte och diskussioner kring mediestrategiskt arbete

”…ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Bibliotekslagen (2013:801), §2

Strategin för att bygga det fysiska och digitala bibliotekets innehåll med kvalitet, bredd och djup är att den ska bottna i bibliotekslagen. Samtal om medieuppbyggnad, demokrati, fri åsiktsbildning, värdet av aktuella riktlinjer är därför nödvändig i biblioteksverksamheten. ”Fake news” och alternativa fakta blir alltmer påtagligt och det är viktigare än någonsin med medie- och informationskunnighet.

ProgrammetKundernas marknad eller giftskåpets återkomst

Dokumentation:
Saklighet och opartiskhet i biblioteksverksamheten, Cecilia Renfors, Justitieombudsman
Tankar om barnmedierna – vem bestämmer?, Ingrid Loeld Rasch, Regionbibliotek Östergötland
Bibliotekssamarbetet i Dalarna, Karin Hane, Falun och Sonja Viklund, Mora
Folkbibliotek i förändring. Navigera med medie- och informationskunnighet, Marika Alneng,

Var? Hörsalen, Linköpings stadsbibliotek
När? Torsdagen 25 januari 2018, kl 9.00 – 15.45
Kostnad? Deltagaravgift 500 kr, inklusive lunch, för- och eftermiddagsfika
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Regionbibliotek Östergötland och Kulturutveckling, Region Gävleborg

Nu ska hyllan funka också – biblioteket i praktiken

2017 års bibliotekskonferens i Umeå: ofta pratar vi om att användaren är i centrum – men hur gör vi? Delta i workshops och föreläsningar där du får metoder och idéer att utveckla på ditt bibliotek. Låt dig inspireras och bidra med bra eller dåliga exempel.

Program:

Måndag 27 mars 2017

13.00     Välkommen! Mikael Sjögren, Umeå universitetsbibliotek

13.15     UX-intro Umeå, introduktion till User Experience (UX) och parallella workshops

 1. Designa den ultimata upplevelsen – introduktion till Design Thinking
    Anneli Friberg, Linköping universitetsbibliotek
    Åsa Jenslin, Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
 2. Lär känna dina användare!
    Ingela Wahlgren, Universitetsbiblioteket i Lund
 3. Från noll till prototyp på 90 min! Lär känna Lean UX
    Kristin Olofsson, Chalmers bibliotek
  Anna Kågedal, SLU-biblioteket

16.45  Valbara programpunkter

 1. Från tekopp till tusenkonstnär – vandring i Stig Lindbergs Umeå, Hans Millgård
 2. Regnbågsbibliotek och regnbågshyllor, Christer Edeholt, Umeå stadsbibliotek
 3. Litterära platser och spår i mobilen, Pia Brinkfeldt, Länsbiblioteket i Västerbotten

19.00  Middag   P5

Tisdag 28 mars 2017

08.30  Skapa ett attraktivt biblioteksrum, Petra Trobäck

10.00  Fika

10.30  Årets bibliotetek Chalmers, Liza Nordfeldt, Chalmers bibliotek

11.00  Bibliotekssverige berättar:

Konsten att stödja, Sebastian Gunnesson, Kramfors bibliotek
Vidgad läsupplevelse på lätt svenska och Vidgad läsupplevelse på lätt svenska 2, Mirjam Önner och Anna Carin Elf, Göteborgs stadsbibliotek

12.00  Lunch

13.00  Bibliotekssverige berättar:

Normkreativ barnverksamhet i praktiken, Eva Gustafsson och Klara Nygren, projektet Brytiga böcker
Västerbotten läserKendra McDonnell, Umeå stadsbibliotek

14.00  Hvad oplever brugerna på biblioteket på Dokk1, Charlotte Stoltenberg, Dokk1, via länk

14.45  Fika

15.15  Bibliotekssverige berättar:

Love- and break up-letters, Anna Cigwald Lööf, SLU-biblioteket
Förstagångsbesökaren, Ingela Wahlgren, Universitetsbiblioteket i Lund
UX i praktiken, Karin Dahl Petersson, Linköping universitetsbibliotek

16.30  Avslutning, Ingegerd Frankki, Umeå stadsbibliotek

Tid: 27-28 mars 2017
Plats: Väven scenen, Umeå
Arrangörerer: Umeå stadsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Sveriges lantbruksuniversitet biblioteket, Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Svensk biblioteksförening – Regionföreningen Västerbotten

Framtiden knackar på – från historiska kartor till hardcorescenen
En konferens om arkivens komplexa uppdrag

Det gemensamma kulturarvet som samlas i arkiven är en stor tillgång i bibliotekens referensarbete. Mer och mer material digitaliseras och blir tillgängligt samtidigt som kraven på säkerhet, copyright och sekretess försvårar åtkomsten. Även migration, genus och populärkultur angår många. Hur för arkiven samtidens mångfald in i framtiden? En stor utmaning ligger i att anpassa insamlingsmetoder till den digitala världen. Vad finns att hitta nu och vad kommer att bevaras? Hur kan digitalisering bli en brygga mellan forskning, ABM och allmänheten?

Tid: 21 november 2016, kl 9.30 – 16.30
Avgift: 500 kr
Plats: Tystnad (Folkets bio) i Kulturhuset Väven i Umeå
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

Programmet
09.30 – 10.00 Registrering, fika
10.00 – 10.45 Digitala modeller – olika sätt att digitalisera och analysera kulturarvet
Pelle Snickars, HUMlab, Umeå universitet, Umeå
10.45 – 11.30 Gamla nyheter i nytt format
Torsten Johansson, Enheten för dagstidningar, radio och tv, Kungliga biblioteket, Stockholm
11.30 – 12.45 Lunch på egen hand
12.45 – 13.30 Julia Christina – ett spännande kvinnoliv i Jämtland med förgreningar till det litterära Västerbotten
Cuno Bernhardsson, Forskningsarkivet, Umeå universitet, Umeå
13.30 – 15.00 (Inklusive fika) Möt arkiven på webben!
Upptäck vad arkiven och databaserna kan erbjuda och gå runt mellan olika bemannade stationer: Historiska kartor, Fornsök, Släktforskning och Pedagogiska modeller från Landsarkivet i Härnösand
15.00 – 15.30 Umeå hardcore arkiv – att fånga en papperslös folkrörelse
Susanne Odell, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå
15.30 – 16.30 Dinglarens väg – Vorsnos drom. De ofrivilligt åsidosatta. Om resandefolkets historia, berättelser och framtid. Ann Hellman, etnolog, Stockholm.
16.30 Avslutning

Bibliotekarien är död. Länge leve bibliotekarien!

Bibliotekarierollen blir allt mer mångfacetterad. Det krävs specialistkunskaper samtidigt som bibliotekarier behöver en pågående kompetensutveckling i takt med den snabba medieutvecklingen /…/ Hela branschen uttrycker svårigheter att rekrytera bibliotekarier med rätt kompetens “
Ur Lägesrapport i maj 2016. Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrategi, kapitel 6.

Med avstamp i den nationella biblioteksstrategin bjuder vi in till reflektion och diskussion kring vilka kompetenser som behövs i framtidens bibliotek.

Tid: 14 november 2016, kl 9.30 –  kl 15.45
Plats: Tystnad (Folkets bio) i Kulturhuset Väven i Umeå
Deltagaravgift: 400 kr inklusive lunch, för- och eftermiddagsfika. Studenter vid Biblioteks- och informationsvetenskap betalar 200 kr.

Programmet
09.30    Fika
10.00     Nationell biblioteksstrategi; Karin Linder och Krister Hansson, Kungliga biblioteket, i samtal med Calle Nathanson, svensk biblioteksförening
11.00     Bibliotekariens praktiska kunskap; Eva Schwarz, Södertörns högskola
12.00     Lunch
13.00     Syner på kompetens

 • Claes Lennartsson, Sektionschef, Högskolan i Borås
 • Peter Alsbjer, Regionbibliotekarie, Regionbiblioteket i Örebro län
 • Anja Dahlstedt, Verksamhetschef, Bibliotek Botkyrka
 • Karin Gulliksson, bibliotekschef, Bjurholms kommun

15.00    Panelsamtal med medverkande föreläsare
15.45    Dagen avslutas

Nordisk fjärrlånekonferens

12th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference
Interlending and Document Supply. Oh My! Connecting Users to What They Want
Tema: Udfordringer og muligheder ved fremskaffelsen af de materialer brugerne efterspørger

12-14 oktober 2016 i Köpenhamn

Lånecentralen i Umeå firar 50 år

2016 är det 50 år sedan lånecentralsverksamheten startade i Umeå och det är faktiskt 250 år sedan Tryckfrihetsförordningen kom till. Det firade vi med två samtal om biblioteken och demokrati:

bild-provprata-sv

Den 6 oktober provpratade Liselott Holm (ETC Umeå) och Carl-Axel Gyllenram (Länsbiblioteket i Västerbotten) tillsammans med samtalsledaren Stina Oskarson (regissör, dramatiker/författare och samhällsdebattör) om yttrandefrihetsfrågor.

”Bibliotekens roll i dag och i framtiden”. Hur kommer bibliotekens plats och funktion i det moderna samhället att förändras framöver? Linda Westerlind, Folkbladet och Ola Nordebo, Västerbottens Kuriren har spelat in en live-podd. Det går självklart att lyssna på avsnittet via iTunes i mobilens podd-app. Samtalet ägde rum den 24 maj.

bild-Linda-och-Ola-sv

2§ – Biblioteken och demokrati

Tid: måndag 29 februari – tisdag 1 mars 2016
Plats: Vävenscenen, Umeå
Arrangörer: Länsbiblioteket i Västerbotten, Svensk biblioteksförening Regionföreningen Västerbotten, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Umeå stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek
Avgifter: 1200 kr medlemmar i Svensk biblioteksförening, 1700 kr icke-medlemmar, 600 kr studenter och pensionärer
Anmälan: Svensk biblioteksförening

All offentligt finansierad biblioteksverksamhet har enligt Bibliotekslagen (2013:801) ett gemensamt ändamål som beskrivs i 2 §. (Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.)

I denna paragraf vilar ett storartat, viktigt uppdrag och ansvar som förenar olika biblioteksverksamheter. Här vilar också utmaningar och paradoxer. Under 2016 års bibliotekskonferens i Umeå sätter vi fokus på just dessa. Med utgångspunkt i vår omvärld bryts lagens formuleringar och stora ord ner till verksamhetsnära motsättningar och möjligheter.

Läs mer om konferensen och programmet: § 2 – Biblioteken och demokratin

Program:

Måndag 29 februari

10.30 – 11.30 Visning av Väven

10.30 – 11.30 Bibliotek mot rasism. Workshop med Ann Östman, Region Gävleborg, Jennie Olofsson, Länsbiblioteket Västernorrland och Pia Brinkfeldt, Länsbiblioteket i Västerbotten

12.30 Välkommen!
Ingegerd Frankki, bibliotekschef i Umeå

12.45 En idéhistorisk reflektion över bibliotek och demokrati
Kjell Jonsson, Umeå universitet
Jonsson, En idehistorisk reflektion

13.30 Bibliotekens betydelse i den öppna vetenskapens tid
Beate Eellend, Kungl. Biblioteket
Eellend, Bibliotekens betydelse i den öppna vetenskapens tid

14.45 Wikipedia, ett verktyg för kunskapsförmedling från forskare till allmänhet
Olle Terenius, Sveriges lantbruksuniversitet
Terenius, Wikipedia

15.15 Ett klick bort – du väljer, vi digitaliserar
Mats Danielsson och Christer Karlsson, Umeå universitetsbibliotek samt Susanne Ljungström, Länsbiblioteket i Västerbotten

15.45 Asylsökande på biblioteken – vad mer kan vi göra?
Carlos Rojas, MIKLO
Rojas, Asylsökande på biblioteken

16.15 Avslutning

Tisdag 1 mars

08.30 Teori och praktik i 21 århundradet
Kerstin Brunnberg
Brunnberg, Teori och praktik i 21 århundradet

09.15 Effektiv vetenskaplig kommunikation – för forskning, utbildning och nyttiggörande
Mikael Sjögren, Umeå universitetsbibliotek och Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening

10.30 Sociala mediernas möjligheter
Felicia Margineanu
Margineanu, Sociala mediernas möjligheter

11.15 Att inte ha rätt till yttrandefrihet
Ahmed Mohammed, Fristadsförfattare från Skellefteå

13.00 Threats to reaching knowledge: why libraries are at the centre of the struggle
Rachael Jolley, Index on Censorship
Jolley, Threats to reaching knowledge

13.45 Ditt skinn är mitt
Stina Stoor

15.00 Äsch, men det spelar väl ingen roll
Kristina Alexandersson, IIS

15.45 Lever biblioteken upp till sitt uppdrag?
Niclas Lundberg, Svensk biblioteksförening
Programpunkten utgått på grund av sjukdom

16.30 Avslutning
Mikael Sjögren, Umeå universitetsbibliotek

Licenser, Libris och lite till

Licenser, Libris och lite till – välkomna till ett seminarium om informationsförsörjningsstrategier på regional och nationell nivå.

Tid: onsdag 7 oktober 2015, klockan 10 – 16.30
Plats: Kultur i Väst, Göteborg, Rosenlundsgatan 4, lokal Carolus Rex
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Kultur i Väst och Internationella biblioteket

Anteckningar informationsförsörjningsstrategier på regional och nationell nivå Göteborg 7 okt

Göta Petter! Nu ska vi in i Libris … Slutrapport Libris-på-Götabiblioteken-150629

Enkätrapport gymnasiet IB

IB Sammanställning enkätsvar 2015 Junko Söderman

Fallet digitaliserade dagstidningar Torsten Johansson KB

Nättjänstenkät 2015 Bibliotek Sydost

Sharing is caring – en heldag om digitala utmaningar för informationsförsörjning och resursdelning

Det öppna biblioteket ingår i ett globalt sammanhang, delar med sig av sina samlingar och bidrar till informationsfrihet, samtidigt som perspektivet har förskjutits till användare som mer och mer sköter sin informationsförsörjning på egen hand. Användare, resurser och system – hur går ekvationen ihop? Välkommen till en konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete.

Tid: fredag 24 april 2015
Plats: World Trade Center, Stockholm
Konferensavgift: 1150 kr
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Malmö stadsbibliotek, Regionbibliotek Stockholm samt Kungl. biblioteket

Program

09.30 – 10.00                   Registrering och kaffe
10.00 – 10.05                   Välkommen

10.05 – 10.55                   Ophavsretten og bibliotekerne
Harald von Hielmcrone, Danmark
Ophavsretten og bibliotekerne – Stockholm den 24-4-2015

10.55 – 11.25                   MIK och ett uppdaterat referensarbete
Gunilla Fors, Malmö stadsbibliotek
MIK och ett uppdaterat referensarbete

11.30 – 12.40                   Lunch

12.40 – 13.00                   LIBRIS XL – en länkad vision
Anna Berggren, Kungl. biblioteket
LIBRIS XL – en länkad vision

13.00 – 13.30                   En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling
Cathrine Undhjem och Ruth Ørnholt, Norge
En undersökelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling 1
En undersökelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling 2

13.30 – 13.50                   Kvalitet i referensarbetet på Twitter
Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm
Kvalitet i referensarbetet på Twitter

13.50 – 14.20                   Handledning i KIB-labb – en akademisk verkstad i biblioteket
Lotta Janson, Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Handledningen i KIB labb

14.20 – 14.50                   Effektkartor, stödraketer och bakelser – hur kan vi möta den allt snabbare utvecklingstakten?
Johanna Olander, Kungl. biblioteket
Effektkartor, stödraketer och bakelser

14.50 – 15.15                   Fika

15.15 – 15.35                   Sökverktyg med användarfokus – hur Södertörns högskolebibliotek har utvecklat sitt discoveryverktyg
Rickard Karlsson, Södertörns högskolebibliotek
Sökverktyg med användarfokus

15.35 – 15.55                   Svenskarna och internet 2014
Pamela Davidsson, .SE
Svenskarna och internet 2014

15.55                                Tack

Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande

Ett bra bemötande kan rädda bristande kunskap, men bra kunskap kan aldrig rädda ett dåligt bemötande

Biblioteken ska präglas av allsidighet, öppenhet och kvalitet, vilket ökar förväntningarna på personalens kompetens och bemötande. Hur skapar vi en miljö och ett utbud som alla kan känna sig inkluderade i? Hur får vi varje besökare att känna sig välkommen åter? Kom och inspireras av goda exempel och intressanta frågeställningar. Konferensen riktar sig till alla som arbetar inom bibliotekssektorn i Norden.

Tid: 23-24 mars 2015
Plats: Vävenscenen, Väven, Umeå
Arrangörer: Länsbiblioteket i Västerbotten, Svensk biblioteksförening Regionförening Västerbotten, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Umeå stadsbibliotek samt Umeå universitetsbibliotek

Program:

Måndag 23 mars
13.00                  Välkommen!
Ingegerd Frankki, Umeå stadsbibliotek

13.15                  Bemötande@Systembolaget
Systembolaget är framgångsrikt i sitt arbete med bemötande. Vad kan vi lära av dem?
Calle Rydin, Systembolaget

14.00                  Inköpspolicy och jämställdhet på bibliotek – hör det ihop?
Gävle bibliotek har som första kommunbibliotek i Sverige en inköpspolicy för medier som är säkerställd ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Kan arbetet med en inköpspolicy förändra utbudet och verksamheten på biblioteket? I så fall på vilket sätt?
Petra Jonsson, Gävle stadsbibliotek
Inköpspolicyn

15.15                  Stilens munterhet
Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985.
Annelie Bränström Öhman, Umeå universitet
Sara Lidmans dagböcker biblkonferens

16.00-                 Studiebesök: I Sara Lidmans litterära spår
Följ med litteraturvetare Annelie Bränström Öhman och bildkonstnären Maria Sundström genom konstverket ”Lev!” ett av Europas största glaskonstverk av konstnärsduon FA+.

Tisdag 24 mars
8.30                     Kvalitetsutveckling genom benchmarking – mystery shopping och rankning
Folkbiblioteken inom EU utgör tillsammans en viktig resurs för demokrati, yttrandefrihet, utbildning, forskning och kultur, men bibliotekens funktioner håller på att förändras. Visionen bakom projektet Library Ranking Europe (LRE) är att bidra till dessa utvecklingsprocesser med medborgaren och kunden som referenspunkt.
Maija Berndtsson, Library Ranking Europé
BerndtsonKvalitetsutveckling

9.15                     Därför behövs normkritiska yrkespersoner och hbt-certifiering
Khalid Rashid, RFSL

13.00                  Brytiga Böcker – normkritiskt metodutvecklingsprojekt för barn och bibliotek
Böcker kan hjälpa oss att formulera komplexa svar på svåra frågor kring identitet och makt. Men vi behöver bli bättre på att förmedla berättelser som alla barn kan känna igen sig i. Projekt Brytiga Böcker vill använda böcker som ett redskap för att motverka diskriminering och bredda den litteratur barn möter så att den bättre speglar omvärlden.
Eva Gustavsson, Rättighetscentrum Västerbotten
Brytiga böcker

13.30                  Kvalitetsmodell i praktiken
Regionbibliotek Stockholm har testat KB:s kvalitetsmodell på sagostunden och på det fysiska respektive virtuella referenssamtalet. Hör om arbetsprocessen och resultatet.
Pia Borrman & Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm
Kvalitetsmodell i praktiken

14.45                  ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” -En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument
Kartläggningen, som är gjord på uppdrag av Svensk Biblioteksförening, ställer frågor om hur bibliotekspersonal resonerar kring förvärv och annat mediestrategiskt arbete.
Åsa Söderlind & Gullvor Elf, Högskolan i Borås
Vi arbetar i medborgarnas tjänst

15.30                  Från pärmtopp till hattjakt
Om läsfrämjande arbete med skolbarn i Jakobstad.
Monika Borg-Sunabacka, Stadsbiblioteket i Jakobstad, Finland

16.15                  Avslutning
Mikael Sjögren, Umeå universitetsbibliotek

Sant, falskt eller mittemellan – en dag om medie- och informationskunnighet

Umeå, 27 november 2014

Arrangörer: MediaCenter i Västerbotten, Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Umeå kommun/Dragonskolan

UNESCO har skapat begreppet media and information literacy – på svenska talar vi om medie- och informationskunnighet (MIK). MIK ger människor verktygen att hitta, tolka och producera information och i förlängningen bidra till det demokratiska samhället. Skolor och bibliotek spelar en nyckelroll när det gäller att stärka medie- och informationskompetensen hos både barn och vuxna. Genom att integrera MIK-konceptet i vår pedagogik och vägledning kan vi inspirera människor till läsande, studier och användning av informationsteknologi.

Välkommen till en heldag om MIK!

Program:

09.00-09.30   Registrering och kaffe
09.30-10.00   Om barns och ungas medievanor – Alma Kastlander, Statens medieråd
10.00-10.45   Är du redo för det nya medielandskapet? MIK-rummet, en sajt om medveten medieanvändning – Alma Kastlander, Statens medieråd
10.45-12.00    Utan medie-och informationskunniga medborgare – ingen demokrati – Fredrik Holmberg, Filmpedagogerna
12.00-13.00   Lunch
13.00-13.45   MOOCs och OER: möjligheter och utmaningar för biblioteken MOOcsochOER_pres141127 – Gunilla Fors, Malmö stadsbibliotek
13.45-14.30   Guided inquiery: hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta och handleda elever för att utveckla deras undersökande och analyserande förmågor – Lena Fogelberg Carlsson, Sofia Eriksson, Katedralskolan, Linköping
14.30-15.00   Kaffe
15.00-15.30   Skolan, skolbiblioteket och elevens behov –  Krister Widell, medie- och utbildningskonsult
15.30-16.15   Google Glass – något för framtidens bibliotekarier? – Eva Mårell-Olsson, Umeå universitet

Lokal: Umeås nya kulturhus Väven, sal Tystnad, plan 4 i södra huskroppen närmast älven. Se karta. Läs om entréer och tillgänglighet.

Konferensavgift: 600 kronor. Lunch och fika ingår. Avgiften faktureras i efterhand

Från by till byte [baj’t]: digital lokalhistoria

Umeå, 2 oktober 2014

Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Umeå universitetsbibliotek

Att samla och katalogisera lokalhistoriskt material har i alla tider varit en av bibliotekens kärnuppgifter. Men hur kan vi idag hålla den pappersbundna lokalhistorien levande när våra brukare har flyttat till internet? Konferensen vill initiera en diskussion om upphovsrätt, urval, marknadsföring och samarbeten kring digitalisering av bibliotekens lokalhistoriska samlingar.

Program:

09.30 – 10.00   Registrering, kaffe
10.00 – 10.45   Västgötalitteraturen – om en resonerande bibliografi och passion för det lokala Dan Korn (via Skype) 10.45 – 11.15   Västmanlandssamlingen, din lokala källa till kunskap – att tillgängliggöra och marknadsföra en lokalsamling Pia Letalick, Västerås stadsbibliotek
11.15 – 11.45   Lokalhistoriska rum, Götabiblioteken Rolf Holm, Länsbibliotek Östergötland
11.45 – 12.45   Lunch, Universum
12.45 – 13.30   Nationella rekommendationer och riktlinjer för upphovsrätt Catharina Ekdahl, Digisam
13.30 – 14.00   Att tillgängliggöra samlingar: erfarenheter, problem och ibland också lösningar Henry Barsk, Nordkalottens kultur- och forskningscentrum
14.00 – 14.30   Digitalisering med små medel, om projektet Ta makten över e-boken och digitalisering av Eslövs stadsbibliotekeks lokalsamling Per Andersson
14.30 – 15.30   Kaffe, visning av digitaliseringsutrustning
15.30 – 16.15   Att digitalisera fritt är stort, att digitalisera rätt är större: om urval och användarstyrda tjänster Christer Karlsson, Umeå universitetsbibliotek

Lokal: Umeå universitetsbibliotek

Enkelt – effektivt – engagerat! Nationell konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete

För att det moderna biblioteket ska kunna leva upp till morgondagens krav behövs både bra tekniska lösningar och ett fungerande samarbete kring resursdelning.
Vad gör LIBRIS? Information om projektet ”LIBRIS för folkbiblioteken”. Hur kan fjärrlånehanteringen underlättas? Vilka nya möjligheter finns det inom referensarbetet?
Välkomna till en heldag på temat effektivisering, teknikstöd och mediesamarbete med internationella utblickar från både USA och Danmark.

Plats: Stockholm, World Trade Center
Tid: 15 april 2013
Arr:  Kungl. biblioteket, Lånecentralen i Umeå, Regionbibliotek Stockholm och Stockholms universitetsbibliotek

För program och dokumentation, se Kungl. bibliotekets hemsida.

Reclaim the library!

De stora teknikförändringarna som biblioteken genomgått de senaste åren har gett biblioteken nya roller. Hur kan bibliotekens tjänster vara relevanta i en digital värld? Och på vilket sätt kan biblioteken vara med i utvecklingen av det demokratiska samhället? Vilka strategier har biblioteken för att integrera digitala tjänster och medier i medborgarnas vardag? Finns det plats för skönlitteraturen i framtidens bibliotek?
Konferensen riktar sig mot verksamma inom hela bibliotekssektorn inom de nordiska länderna, föreläsarna kommer från olika delar av Norden och representerar bibliotekets olika yrkesområden.

Plats: Fullmäktigesalen, Umeå stadsbibliotek
Tid: 21-22 mars 2013
Arr: Lånecentralen Umeå, Länsbiblioteket i Västerbotten, Svensk biblioteksförening, Umeå stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek

Dokumentationen finns att hitta i konferensarkivet på Svensk biblioteksföreningens hemsida.

Den lärande människan

Bibliotek och skolor står inför nya utmaningar när information och lärresurser flyttar till internet och nås dygnet runt på smarta telefoner, datorer och surfplattor. Lärandet har blivit mobilt, interaktivt och mer tillgängligt än någonsin. Samtidigt finns många som saknar den digitala kompetensen och hamnar utanför. Konferensen vill belysa hur vi som informationsförmedlare och pedagoger kan främja lärande och hur ny teknik såsom läsplattor och smartboards kan underlätta inlärning. Under eftermiddagens miniseminarier får vi bekanta oss med olika tekniktillämpningar och pågående projekt. Dagen avslutas med en föreläsning om internetjuridik.

Plats: Humanisthuset, Umeå universitet
Tid: 4 oktober 2012
Arr: Informations- och lånecentralen i Umeå, MediaCenter i Västerbottens län, Umeå kommun och Umeå universitetsbibliotek.

För mer information och dokumentation, se bloggen: Den lärande människan.

Shift happens! – konferens kring teknikförändringar i biblioteken och bibliotekens nya roller

Konferensen riktar sig mot verksamma inom hela bibliotekssektorn – folkbibliotek, universitetsbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek, skolbibliotek, nationalbibliotek samt studenter inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Målgruppen är de nordiska länderna och inbjudna föreläsare kommer från olika delar av  Norden och representerar bibliotekets olika yrkesområden. Konferensen är både en plats för kunskapsinhämtning och informationsutbyte. I fokus står de stora teknikförändringar som biblioteken genomgått och de stora förändringar som väntar runt hörnet, En utmaning är att knyta ihop det digitala biblioteket med det analoga. Är digitalisering svaret på allt? Eller appar? Eller QR-koder? Och hur ser det uppväxande släktet på det här med bibliotek?

Plats: Humanisthuset, Umeå universitet
Tid: 22-23 mars 2012
Arr:
 Umeå universitetsbibliotek, Svensk Biblioteksförening, Svensk Biblioteksförening – Regionförening Västerbotten, Länsbiblioteket i Västerbotten, Informations- och lånecentralen Umeå och Umeå stadsbibliotek.

Dokumentationen finns att hitta i konferensarkivet på Svensk biblioteksföreningens hemsida.

Digitala utmaningar – att marknadsföra bibliotekens e-resurser

Många ser biblioteken som förvaltare av tryckta boksamlingar fast det digitala utbud vi tillhandahåller blir bara större och större. Hur kan vi sprida kännedom om e-böcker, fulltextarkiv och databaser? Hur uppmuntrar vi övergången från tryckt till digitalt? Konferensen presenterar både konkreta tips och marknadsföringsidéer i ett större perspektiv.

Plats: Fullmäktigesalen, Umeå stadsbibliotek
Tid: 10 november 2011
Arr: ILS Umeå, Umeå stadsbibliotek, Länsbiblioteket i Västerbotten, Nätverket för tidningar och tidskrifter, Nätverket för digitala bibliotekstjänster

Läs- och surfplattor : innehåll och tillämpning

ILS (Informations- och lånecentraler i samverkan), Mediacenter och Dragonskolan bjuder in till ett seminarium för bibliotekspersonal och lärare den 4 maj om de möjligheter som surf- och läsplattor skapar.
De nya digitala läsverktygen kommer att revolutionera begreppet bok. Med länkar, video och interaktiva element kommer boken att få nya dimensioner. Läroboken blir interaktiv och fiktionen får liv.
Många tror att dagens läsplattor bara är första steget i utvecklingen mot ännu mera sofistikerade verktyg. Men hur längt har vi kommit idag? Med exempel från skolans och bibliotekets värld får vi höra hur läsplattor redan nu används i arbetet med låntagare och elever.

Plats: Fullmäktigesalen, Umeå stadsbibliotek
Tid: 4 maj 2011
Arr: Informations- och lånecentralen i Umeå, MediaCenter i Västerbottens län, Umeå kommun och Umeå universitetsbibliotek

Med sikte inställt på förändring – gör vi rätt saker på biblioteken?

I takt med att omvärlden förändras måste biblioteken förändras. Med krympande resurser är det allt viktigare att satsa på rätt saker. Hur kan vi med hjälp av utvärdering förbättra vår verksamhet? Hur mäter vi kvalitet? Får man göra vad som helst? Vad säger bibliotekslagen? Vi vet inte mycket annat om framtiden än att den är digital. Men kan allt digitaliseras? Vad händer i så fall med böckerna och biblioteken? Och vart tar det muntliga berättandet vägen? Inbjudna talare från Danmark, Norge och Sverige ger oss infallsvinklar på frågorna.

Plats: Umeå
Tid: 24-25 mars 2011
Arr: Umeå universitetsbibliotek, Svensk Biblioteksförening, Svensk Biblioteksförening – Regionförening Västerbotten, Länsbiblioteket i Västerbotten, Informations- och lånecentralen Umeå och Umeå stadsbibliotek

Tänk om – tänk nytt – tänk vidare!

Nationell konferens om referensarbete och fjärrlån med fokus på förändring.
Hur fortskrider arbetet för en nationell katalog? Vad händer på fjärrlåne- och transportområdet de närmaste åren? Hur kan vi förenkla tillgången till bibliotekens resurser och möta nya krav på service, bemötande och mobila tjänster? Dagen bjuder på inspiration från Danmark och Finland, liksom på information från Kungliga biblioteket och LIBRIS samt inlägg och tankar om hur bibliotekens  referensservice kan utvecklas och förbättras. Konferensen riktar sig framför allt till folkbiblioteken – men alla intresserade är mycket välkomna!

Plats: World Trade Center, Stockholm
Tid: 11 april 2011
Arr: Informations- och lånecentralerna i malmö, Stockholm och Umeå samt Svensk biblioteksförening

Med sikte inställt på förändring – gör vi rätt saker på biblioteken?

I takt med att omvärlden förändras måste biblioteken förändras. Med krympande resurser är det allt viktigare att satsa på rätt saker. Hur kan vi med hjälp av utvärdering förbättra vår verksamhet? Hur mäter vi kvalitet? Får man göra vad som helst? Vad säger bibliotekslagen? Vi vet inte mycket annat om framtiden än att den är digital. Men kan allt digitaliseras? Vad händer i så fall med böckerna och biblioteken? Och vart tar det muntliga berättandet vägen? Inbjudna talare från Danmark, Norge och Sverige ger oss infallsvinklar på frågorna.

Plats: Fullmäktigesalen, Umeå
Tid: 24-25 mars 2011
Arr: Umeå universitetsbibliotek, Svensk Biblioteksförening, Svensk Biblioteksförening – Regionförening Västerbotten, Länsbiblioteket i Västerbotten, Informations- och lånecentralen Umeå och Umeå stadsbibliotek

Inlån, utlån, e-lån
Fjärrlånelandskap i förändring

Ett arbetsseminarium som i huvudsak handlat om praktiska frågor med fjärrlån. Har vårt förändrade arbetssätt och nya medieformer påverkat fjärrlånearbetet? Vad går att fjärrlåna och vad inte? Snabb och säker transport, hur ser den ut? Libris informerar om fjärrlåneutredningen, arbetet med den nationella samkatalogen, nationella lånekort mm.

Plats: Folkets hus, Umeå
Tid: 6-7 december 2010
Arr: ILS Umeå, Umeå Universitetsbibliotek, Länsbiblioteken i Västerbottens och Västernorrlands län

”Men den var ju min” – om ny medieförmedling och upphovsrätt

Konferensen tog sig an tre teman: upphovsrätten, boken och biblioteken i den digitala tidsåldern. Upphovsrätten är ifrågasatt. Författarna vill ha betalt medan läsarna vill ha tillgänglighet. Vem vinner? Boken ömsar skinn och blir digital, läsplattan rymmer snart ett helt bibliotek. Vad blir vår roll i denna sköna nya värld? Redan nu söker biblioteken nya vägar och omdefinierar sitt uppdrag som avatarer i Second Life eller personliga bokkonsulter i Facebook!

Plats: Umeå
Tid: 15-16 mars 2010
Arr: Umeå stadsbibliotek, Informations- och lånecentralen Umeå, Länsbiblioteket i Västerbotten samt Umeå universitetsbibliotek tillsammans med Svensk Biblioteksförening.