Årligen erbjuder Sveriges depåbibliotek och lånecentral diverse kurser, utbildningar och konferenser. Titta gärna på vår webbplats för kommande arrangemang eller ta kontakt med oss, för att ordna en utbildning som passar just ditt bibliotek.

Här samlar vi lagtexter och information, medieplaner och exempel, som kan vara ett stöd och ge inspiration i medieförsörjningsarbetet.