Grep och spade som lutar mot en björk.

Vi erbjuder

Årligen erbjuder Sveriges depåbibliotek och lånecentral diverse kurser, utbildningar och konferenser. Titta gärna på vår webbplats för kommande arrangemang eller ta kontakt med oss, för att ordna en utbildning som passar just ditt bibliotek.

Här samlar vi även lagtexter och information som kan vara ett stöd och ge inspiration i medieförsörjningsarbetet.

Nästa konferens

Mediekonferens: om vikten av barns inflytande, styrdokument och handlingsplaner

Datum: torsdag 11 februari 2021
Tid: kl 13.00 – 16.15
Lokal: Digitalt. Länk skickas ut till anmälda deltagare veckan före träffen.
Kostnad: 200 kr exkl moms
Anmälan: Välkommen med din anmälan senast 28 januari 2021, https://regionbibliotekostergotland.se/events/strategisk-medieplanering-digital-konferens/

Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Kultur Gävleborg och Regionbibliotek Östergötland