Landskap med träd och öppna fält.

Litteraturtips nationella minoritetsspråk

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken, en lägesbeskrivning. Stockholm, Kungliga biblioteket, 2018

Brisander, Cecilia, Många sätt att vara människa på – Folkbibliotek och minoriteter, Stockholm, Regionbibliotek Stockholm, 2018

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, från Regeringskansliets rättsdatabas

Läs mer om ändringarna i lagen och nya rättigheter för de nationella minoriteterna från och med 1 januari 2019 på minoritet.se och i denna skrift