Landskap med träd och öppna fält.

Lokala medieplaner

Några exempel:

Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2020 (pdf)

Medieplan Karlshamns kommun 2020 (pdf)

Medieplan för biblioteken i Karlskrona 2018-2019 (pdf)

Medieplan för Malmö stadsbibliotek – antagen 20190312 (pdf)

Medieplan för biblioteken i Mölndal 2017-2020 (pdf)

Medieplan Stockholms universitetsbibliotek 2015 (pdf)

Medieplan för Växjö bibliotek 2018 (pdf)

På Kungliga bibliotekets webbplats listas alla kommunernas och regionernas biblioteksplaner. Regionerna presenteras i länsnummerordning. Kommunerna presenteras i bokstavsordning under respektive län. Årtalen anger när planen antagits respektive när den upphör att gälla.