Grep och spade som lutar mot en björk.

Kom-i-gång för mediestrategiskt arbete

Riktlinjer för gallring och medieplanering med utgångspunkt från CREW-modellen (pdf) är ett hjälpmedel för bibliotekspersonal, som arbetar med mediestrategiskt arbete på folk- och gymnasiebibliotek och tar upp ämnen som:
  • Mediestrategiskt arbete som helhet, riktlinjer och styrande dokument, bibliotekets uppdrag och målgrupper
  • Vad är en medieplan? Inköpsplan? Gallringsplan? Kom-i-gång med gallringsarbetet. Syfte och mål med gallringsprocessen.
  • Gallringens betydelse i beståndsutvecklingsprocessen.
  • Gallringsmetoder och kriterier samt några tumregler.
  • Gallra med modellen CREW som utgår från Deweysystemet

Mediestrategiskt arbete och gallring komigång (pdf) är en sammanfattning och första introduktion för bibliotekspersonal som arbetar med mediestrategiskt arbete på folk- och gymnasiebibliotek.