Grep och spade som lutar mot en björk.

Kom-i-gång för mediestrategiskt arbete

Riktlinjer för gallring och medieplanering med utgångspunkt från CREW-modellen (pdf) är ett hjälpmedel för bibliotekspersonal, som arbetar med mediestrategiskt arbete på folk- och gymnasiebibliotek och tar upp ämnen som:
  • Mediestrategiskt arbete som helhet utifrån bibliotekets uppdrag och målgrupper
  • Kom-i-gång med gallringsarbetet. Syfte och mål med gallringsprocessen
  • Gallra med modellen CREW som utgår från Deweysystemet, kriterier och några tumregler

Mediestrategiskt arbete och gallring komigång (pdf) är en sammanfattning och första introduktion för bibliotekspersonal som arbetar med mediestrategiskt arbete på folk- och gymnasiebibliotek.