Frimärken.

Låna, låna om

 

Lånecentralen i Umeå förmedlar lån till andra bibliotek från Umeå stadsbiblioteks och Sveriges depåbiblioteks samlingar.

Samlingarna är stora och nästan allting, inklusive skönlitteratur, kan fjärrlånas. I undantagsfall blir det inte hemlån utan läsesalslån på beställarbiblioteket.

Beställningar tas emot via LIBRIS fjärrlån, lånecentralens bibliotekskod är Um och depåbibliotekets kod är Umdp. Vi tar även emot beställningar per e-post (lc@umea.se), brev eller telefon.

Lånetid

Normal lånetid är 28 dagar, vid längre reservationskö halveras lånetiden. Kortare lånetid gäller även för mikrofilm och tidskriftshäften. Visst ömtåligt eller äldre material lånas ut som läsesalslån.

TV-spel, musik-CD och spelfilmer på DVD fjärrlånas inte.

Omlån

Omlån görs på Minabibliotek.se så länge lånetiden inte gått ut. Fem omlån om inga reservationer finns. Film och musik kan lånas om en gång. Material med kort lånetid kan inte lånas om.

Observera att depåbibliotekets böcker inte är sökbara på Minabibliotek.se men om har ni lånat från depån syns depålånen under ”Mina lån” och lånetiden kan förlängas.  Logga in med användarnamn och lösenord i högerspalten. Omlån kan också göras per e-post eller telefon.

E-post lc@umea.se, telefon 090-16 33 72.

Leverans

Vi skickar beställt material som brev eller paket med posten. Det är viktigt att vi har korrekta adressuppgifter. Kontrollera att adressuppgifterna i Biblioteksdatabasen stämmer.