Frimärken.

Låna, låna om

Lånecentralen i Umeå förmedlar lån till andra bibliotek från Umeå stadsbiblioteks och Sveriges depåbiblioteks samlingar.

Samlingarna är stora och nästan allting, inklusive skönlitteratur, kan fjärrlånas. I undantagsfall blir det inte hemlån utan läsesalslån på beställarbiblioteket.

Beställningar tas emot via LIBRIS fjärrlån, lånecentralens bibliotekskod är Um och depåbibliotekets kod är Umdp. Vi tar även emot beställningar per e-post (lc@umea.se), brev eller telefon.

Lånetid

Normal lånetid är 28 dagar, vid tre eller fler i kö halveras lånetiden. Kortare lånetid gäller även för mikrofilm och tidskriftshäften. Visst ömtåligt eller äldre material lånas ut som läsesalslån.

TV-spel, musik-CD och spelfilmer på DVD fjärrlånas inte.

Omlån

Omlån kan göras via Minabibliotek.se så länge lånetiden inte gått ut, max tre omlån. Logga in med användarnamn och lösenord i högerspalten. Kontakta oss om ni saknar inloggningsuppgifter. Omlån kan också göras per e-post eller telefon.

Leverans

Vi skickar beställt material som brev eller paket med posten. Det är viktigt att vi har korrekta adressuppgifter. Kontrollera att adressuppgifterna i Biblioteksdatabasen stämmer.