Compactushyllor.

Låna från oss

Lånecentralen i Umeå förmedlar lån till andra bibliotek från Umeå stadsbiblioteks och Sveriges depåbiblioteks samlingar, även skönlitteratur. Mer information om hur man fjärrlånar inom Sverige och övriga Norden finns i Fjärrlåneguiden.

Umeå stadsbiblioteks mediesamling kan sökas i Minabibliotek.se.
Sveriges depåbiblioteks samling finns registrerad i Libris.

Biblioteken är välkomna att vända sig till oss med frågor och beställningar. Beställningar tas emot online i Libris, per e-post (lc@umea.se), brev eller telefon. Lånecentralens bibliotekskod i Libris är Um, depåbibliotekets kod i Libris är Umdp.

Lånecentralen i Umeå förmedlar media till bibliotek i och utanför Sverige. Vi förmedlar också lån och kopior från bibliotek utanför Sverige. Lån inom Norden kan oftast göras direkt från respektive bibliotek, men vi hjälper gärna till vid behov. Se Fjärrlåneguiden för arbetsgång och tips.

Alla inkommande fjärrlånebeställningar betraktas som inköpsförslag. Vi kompletterar bibliotekens behov av litteratur genom våra inköp och vi köper in material på efterfrågan.

Vi vänder oss till bibliotek. Enskilda låntagare hänvisas till sitt lokala bibliotek.