Konferenser

Kommande konferenser

 

Kundernas marknad eller giftskåpets återkomst?
Medieurvalets dilemman: värderingar – åsikter – kvalitet

Välkommen till en dag med kunskapsutbyte och diskussioner kring mediestrategiskt arbete

”…ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Bibliotekslagen (2013:801), §2

Strategin för att bygga det fysiska och digitala bibliotekets innehåll med kvalitet, bredd och djup är att den ska bottna i bibliotekslagen. Samtal om medieuppbyggnad, demokrati, fri åsiktsbildning, värdet av aktuella riktlinjer är därför nödvändig i biblioteksverksamheten. ”Fake news” och alternativa fakta blir alltmer påtagligt och det är viktigare än någonsin med medie- och informationskunnighet.

ProgrammetKundernas marknad eller giftskåpets återkomst

Var? Hörsalen, Linköpings stadsbibliotek
När? Torsdagen 25 januari 2018, kl 9.00 – 15.45
Kostnad? Deltagaravgift 500 kr, inklusive lunch, för- och eftermiddagsfika
Anmälan till: http://regionbibliotekostergotland.se/events/kundernas-marknad-eller-giftskapets-aterkomst senast 11 januari
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Regionbibliotek Östergötland och Kulturutveckling, Region Gävleborg

 

Save the date! Marskonferensen i Umeå 20–21 mars 2018

Vart är vi på väg? – Kreativa arbetsplatser och nya idéer

År 2018 firar marskonferensen tvåsiffrigt!  En förhållandevis rutinerad, men tack och lov fortfarande nyfiken, 10-åring bjuder in till en alldeles särskild jubileumskonferens i Umeå 20-21 mars. 

Programmet håller på att planeras för fullt just nu, mer information kommer snart och anmälan öppnar i början av 2018. Temat för konferensen är innovation och förändring, både i verksamhet och i oss själva.

Bibliotek behöver hela tiden förändras. För att samhället gör det, och för att idéer omöjligt kan växa annars. Att ständigt tänka och göra nytt som organisation, ha förutsättningar att skapa och prova, och mod att misslyckas, ställer krav på såväl ledarskap som biblioteksrummet i dess vidaste bemärkelse och användning. Vad kännetecknar en kreativ arbetsplats och hur föds nya idéer? Vart är vi på väg? 

Välkommen till kalas och konferens i Umeå 20-21 mars 2018. 

Arrangörer: Umeå stadsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Sveriges Lantbruksuniversitet, Regionbibliotek Västerbotten, Svensk biblioteksförening Regionförening Västerbotten.

Bildresultat för facebook

 

Planering pågår för NordILL 2018

Kungl. Biblioteket har gett Sveriges depåbibliotek och lånecentral uppdraget att ordna nästa nordiska fjärrlånekonferens (NORDILL), som kommer att äga rum i Umeå i oktober 2018. NORDILL: Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference. Konferensen hålls vartannat år och Finland, Island, Norge, Danmark och Sverige turas om att vara värdland. Den senaste var i Köpenhamn hösten 2016. Konferensen handlar inte bara om fjärrlån, utan om informationsförsörjning, medieplanering och resursdelning.

I vänsterspalten kan du läsa mer om våra tidigare konferenser.