Konferenser

Mycket, mera, allt!? – mediestrategiskt arbete på biblioteket i en föränderlig tid

Mediestrategisk konferens, Umeå, 24 januari 2019

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet.

Mediestrategiskt arbete är centralt i biblioteksverksamheten och innebär att aktivt förhålla sig till bibliotekslagen och andra normerande dokument. Arbetet visar på hur biblioteken i praktiken möjliggör demokrati, fri åsiktsbildning och kvalité som är tillgänglig för alla. Samtal om medieuppbyggnad, demokrati, fri åsiktsbildning och värdet av aktuella riktlinjer är nödvändig i biblioteksverksamheten.

9.30                Fikat står framdukat, café Fika, plan 1

10.00              Välkommen

10.10              Bibliotekets innehåll och mening.
Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg inleder dagen

10.40              Medieplaner och mediestrategiskt arbete.
Hur kan bibliotekens verksamhet och utveckling stärkas av ett gemensamt mediestrategiskt förhållningssätt?
Panelsamtal med representanter från kommunbibliotek och regionbibliotek. Deltar gör Tommy Jansson, Norrköpings stadsbibliotek, Anna Herrgård, Sandvikens bibliotek, Fredrik Rönnberg, Bodens stadsbibliotek, Birgitta Markusson, Regionbibliotek Norrbotten, Ann Östman, Regionbibliotek Gävleborg och Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland

11.30             Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning – en kartläggning
Kungliga biblioteket har under 2018 kartlagt folkbibliotekens mediesamarbeten och skolbibliotekens medieförsörjning i syfte att få en samlad bild inom ramen för uppdraget att ha nationell överblick och att främja samverkan och utveckling inom biblioteks-väsendet. Kartläggningen omfattar folkbibliotekens samarbeten kring medieförsörjning; vilka samarbeten som finns och vad dessa kretsar kring, samt vilken roll de regionala biblioteks-verksamheterna har i dessa samarbeten. Undersökningen omfattar även skolbibliotekens strukturer för medieförsörjning och vilka utmaningar skolbiblioteken står inför.
Cecilia Ericson, Kungl Biblioteket, presenterar en överblick över den aktuella situationen i Sverige.

11.55              Lunch

13.00              Nationella minoritetsspråk
Hur utveckla biblioteksverksamheten kring nationella minoritetsspråk? Hur kan vi arbeta strategiskt? Cecilia Brisander, handläggare nationella minoriteters litteratur på Statens kulturråd

Biejvieh! Att skildra den samiska kulturen. Kristina Sandström, Arvidsjaurs bibliotek.

En temaväska till utlån. Victoria Edman, enhetschef Umeå kultur, berättar om Umeå stadsbibliotekets temaväskor som finns för varje nationell minoritet.

14.45            Frågor och diskussion kring eftermiddagens tema. Avslutning av dagen

15.15             Tack för idag och avslutande fika

 

Dagen arrangeras av Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Regionbibliotek Östergötland och Kulturutveckling, Region Gävleborg

Deltagaravgift: 500 kr exkl moms. Fika och lunch ingår.

Dagen innan (23 jan) erbjuds studiebesök på Umeå stadsbibliotek och på Sveriges depåbibliotek och lånecentral. Gemensam middag (betalas var för sig) ordnas om intresse finns.

Sista anmälningsdag: 10 januari. Tyvärr finns det inga lediga platser kvar.

Anmälan

 

NordILL 2018

Kungl. Biblioteket gav Sveriges depåbibliotek och lånecentral uppdraget att ordna den nordiska fjärrlånekonferensen (NORDILL), som ägde rum i Umeå i oktober 2018. NORDILL: Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference.

Konferensen hålls vartannat år och Finland, Island, Norge, Danmark och Sverige turas om att vara värdland. Konferensen handlar inte bara om fjärrlån, utan om informationsförsörjning, medieplanering och resursdelning. Nästa konferens är i Finland 2020.

Presentationerna finns här

 

I vänsterspalten kan du läsa mer om våra tidigare konferenser.