Katalogskåp.

Bibliotekskataloger

BURK-sök

Söksystem för BTJ:s bibliografiska databas med uppgifter om drygt 2,2 miljoner titlar, både svenska och utländska, som finns på 200 svenska bibliotek varav de flesta är folkbibliotek. Abonnemangsdatabas. I BURK kan man också söka bland  cirka 50 000  innehållsförteckningar och 14 000 lektörsomdömen.

Libris

Libris är en bibliografisk databas med uppgifter om vilket material som finns på 500 svenska bibliotek. Databasen omfattar för närvarande uppgifter om cirka 10 miljoner titlar, i stort sett all svensk utgivning från och med 1866 men även det mesta av materialet från 1600-talet och fram till 1829 ingår. Större delen av alla utländska titlar med utgivningsår 1968 och senare, som förvärvats av svenska forsknings- eller specialbibliotek, finns med. Utländska titlar utgivna före 1968 redovisas däremot inte heltäckande.

Sveriges depåbiblioteks samling finns registrerad i Libris.

KB:s målsättning är att utveckla Libris till en nationell katalog.

Mångspråkiga lånecentralen

Mångspråkiga lånecentralen har till uppgift att komplettera Sveriges folkbibliotek med litteratur och dokument på andra språk än svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska och de nationella minoritetsspråken.

Det går bra att beställa såväl enstaka lån som depositioner från Mångspråkiga lånecentralens samlingar. Mångspråkiga lånecentralen hjälper även biblioteken med informations- och referensfrågor och kan till exempel bistå med informations- och databassökningar på språk med andra alfabet än det latinska. Mångspråkiga lånecentralen tar emot beställningar via LIBRIS och sigeln är Ilc. 

Samernas bibliotek

Biblioteket tar emot fjärrlånebeställningar och lånar även ut depositioner. Beståndet är registrerat i Libris och biblioteket tar emot beställningar via Libris fjärrlån, sigeln är Sam. GirjeGilkor är bibliotekets webbkatalog. Samernas bibliotek har även en depåfunktion och tar emot gallrade böcker på samiska, om samer eller samiska förhållanden.

Legimus

Legimus är en katalog över medier anpassade för personer med läsnedsättning. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, producerar anpassade medier i form av talböcker, punktskrifter, taktila bilderböcker, e-texter och böcker med teckenspråk. Registrerade användare kan ladda ner talböcker från Legimus.