Officiellt tryck

Sverige

Digitaliserat riksdagstryck 1521-1970
URL: https://riksdagstryck.kb.se/
Här kan du hitta digitaliserat riksdagstryck 1521-1970. Riksdagsförvaltningen har digitaliserat och Kungliga biblioteket har tillgängliggjort. Riksdagstrycket är också sökbart i Libris.

Välj samling:
Ståndsriksdagen 1521-1866
Tvåkammarriksdagen 1867-1970

 

400 år svensk lagstiftning i digital form
URL:http://www.ub.umu.se/om/nyheter/400-ar-av-svensk-politik-i-digital-form
Drygt 30 000 sidor författningar, stadgar, förordningar, riksdagsbeslut, m.m. har skannats in och texttolkats (OCR) av Umeå universitetsbibliotek.
Det inskannade materialet sträcker sig från 1521-1904 och består av flera av de centrala och mest efterfrågade källtextsamlingarna. Det rör sig till exempel om Reinhold Gustaf Modées Utdrag utur alle publique handlingar 1742-1829 i 16 band, Anders Anton von Stiernmans Alla riksdagars och mötens beslut 1521-1731 i 3 band och Emil Poignants Samlingar af författningar angående de s.k. Lappmarksfriheterna. Länkar till respektive verks olika delar längre ner på sidan.
Texterna är tillgängliga som nedladdningsbara pdf:er via den nationella bibliotekskatalogen Libris.
Upphovsman: Umeå universitetsbibliotek