Takfönster.

Bibliotekstermer

Bibliotekstermer på engelska och svenska med definitioner med vissa definitioner
URL: http://www.taranco.eu/biblioteca/termer.htm
Alfabetisk förteckning över ca 800 bibliotekstermer på engelska-svenska och spanska-engelska. Sökning alfabetiskt i listan eller med hjälp av webbläsarens sökfunktion.
Upphovsman: Miguel Benito

Bibliotekstermer på svenska och engelska
URL: http://www.youblisher.com/p/559971-Bibliotekstermer-pa-svenska-och-engelska-Library-Terms-in-Swedish-and-English/
Sökbar lista över bibliotekstermer på svenska och engelska.
Upphovsman: Sue Dodd, Uppsala universitetsbibliotek

Multilingual glossary
URL: http://www2.sl.nsw.gov.au/multicultural/glossary/
En lista över bibliotekstermer på 49 olika språk. Sökning görs utifrån de engelska fraserna/orden.
Upphovsman: State Library of New South Wales, Sydney