Avgifter

Lån och kopior från norska folkbibliotek levereras utan avgift till svenska bibliotek.

När det gäller lån och kopior från norska fack- och forskningsbibliotek bestämmer varje bibliotek själva eventuella avgifter. Vill man veta bibliotekens avgifter kan man använda BaseBibliotek. Sök fram det aktuella biblioteket, längre ner på sidan finns uppgifter om avgifter och information om fjärrlåneservice. Finns inte bibliotekets avgifter redovisade i databasen finns det en länk till bibliotekets hemsida.