Seminarier

Sveriges depåbibliotek och lånecentral arrangerar i samarbete med Regionbibliotek Östergötland samt Kulturutveckling Region Gävleborg en seminariedag med fokus på mediestrategiskt arbete och frågor runt samlingarna och strävan efter likvärdig tillgång till litteratur och information.

Tidigare seminariedagar

Dokumentation från tidigare seminariedagar hittar du under sidan tidigare konferenser

Mycket, mera, allt!? – mediestrategiskt arbete på biblioteket i en föränderlig tid
Umeå, 24 januari 2019

Kundernas marknad eller giftskåpets återkomst?
Medieurvalets dilemman: värderingar – åsikter – kvalitet
Linköping, 25 januari 2018

Ju fler kockar…
Gävle, 25 januari 2017