Compactushyllor.

Kort historik

Sveriges depåbibliotek är ett statligt finansierat bibliotek. Idag (2020) har vi cirka 430 000 magasinerade volymer som är sökbara i Libris. Samlingen återspeglar folkbibliotekens förvärv genom åren; både stort och smått, gammalt och nytt, vetenskapligt och lättviktigt har genom bibliotekens gåvor hamnat i vår samling.

  • 1970-talet: bokdepåer börjar byggas upp vid länsbiblioteken.
  • 1983  Lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå tar över funktionen som depåbibliotek
  • 1991  Riksdagen beslutar om ett nationellt depåbibliotek som förläggs till Umeå
  • 1992  Umeå depåbibliotek påbörjar sin verksamhet och blir ett Libris-bibliotek
  • 2003  Umeå depåbibliotek byter namn till Sveriges depåbibliotek
  • 2004  Vi utökar våra lokaler
  • 2011  Kungl. biblioteket tar över huvudmannaskapet för vår verksamhet efter Statens kulturråd
  • 2013  Sveriges depåbibliotek och Informations- och lånecentralen i Umeå går samman och bildar Sveriges depåbibliotek och lånecentral