Slarviga högar med böcker.

Donera

Tänk på depåbiblioteket när ert bibliotek gallrar! Genom att erbjuda oss böcker kan ni bidra till att utsorterade titlar inte försvinner ur bibliotekssystemet utan finns att fjärrlåna i framtiden.

Depåbiblioteket tar emot böcker utgivna i Sverige (oavsett språk) och böcker på svenska utgivna i andra länder.

Depåbiblioteket bevarar och tillgängliggör böcker inom alla genrer, både fack- och skönlitteratur, såväl vuxen- som barnlitteratur, även småtryck och avhandlingar, i ett exemplar av varje titel och upplaga.

Har ert bibliotek böcker att erbjuda oss? Så här går det till:

  • Har boken ett ISBN, kontrollera i detta formulär om boken saknas i depåbiblioteks bestånd.
  • Om boken inte har något ISBN används Libris Utökad sökning. I rutan för bibliotekskod fyller du i depåns kod Umdp och söker sedan som vanligt. Får du ingen träff saknar depån den aktuella boken och du kan skicka den till oss.
  • Har du inte möjlighet att kontrollera mot Libris? Skicka böckerna till oss ändå. Vi gör urvalet.

Pdf för utskrift: Donationer för bibliotek
Pdf för utskrift: Donationer för privatpersoner och föreningar

Leveransadress: Sveriges depåbibliotek, Nygatan 26 A, 901 84 Umeå

Obs! Det donerande biblioteket betalar fraktkostnaderna.
Böckerna bör vara i gott och utlåningsbart skick.
Vid frågor om gåvor och leveranser, kontakta oss via e-post sverigesdepabibliotek@umea.se eller telefon 090-16 33 68 eller 16 33 71.

Läs mer om depåbiblioteket

I En depå att ösa ur – översyn av Umeå depåbiblioteks verksamhet av Gunni Öberg kan man läsa mer om bibliotekets tillkomst och historia