Om depåbiblioteket

Sveriges depåbibliotek är ett gemensamt fjärrlånemagasin för hela landets bibliotek.

Boksamlingen utökas kontinuerligt genom donationer från folk- och skolbibliotek. Även vissa forsknings- och specialbibliotek bidrar med gåvor. Samlingen omfattar äldre och nyare litteratur på svenska och är sökbar i Libris.

Depåbiblioteket är tillgängligt för alla att låna från. Du som är privatperson vänder dig till ditt lokala bibliotek som förmedlar fjärrlån från oss.

Under Bok- och biblioteksmässan 2016 medverkade Magdalena Sjöström från Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Kungliga bibliotekets monterprogram: Gallrade böcker – avfall eller resurs?

Lyssna här till ett inslag om Sveriges depåbibliotek i Sveriges radio P4 Västerbotten (2017-02-16) eller se på en film om biblioteket på VK.se (2017-03-01)

Svensk biblioteksförenings utmärkelse för framstående insatser inom folkbiblioteksområdet, döpt efter biblioteksideologen och humanisten Bengt Hjelmqvist tilldelades Madelein Enström som bland annat arbetat vid Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå. Priset delades ut på Stockholms stadsbibliotek i november 2017. Läs mer här.