Utvald-bild

Välkommen

Backup Umeå

Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå. Vi arbetar med kompletterande medieförsörjning.

Vi förmedlar lån från både Umeå stadsbiblioteks och depåbibliotekets mediebestånd. Depåbibliotekets samling har byggts upp genom donationer främst från folk- och skolbibliotek runt om i landet.

Vi ger service kring fjärrlån och referensarbete samt ordnar utbildningar.

Vi underlättar för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är Kungl. bibliotekets partner. Läs mer om vårt uppdrag här.

Nyfiken på våra konferenser? Titta här.

På torsdag 22 september 2016, kl 16-16.20, medverkar Sveriges depåbibliotek och lånecentral i ett monterprogram i Kungliga bibliotekets monter E04:39